Címlap


Kedves Honlap-látogatóim!

E-mail Nyomtatás PDF


Kedves meghívást kaptam a Tisza Lajos Közéleti Egyesülettől most csütörtökre október 19-én 18 órára. Szeretettel hívom és várom Önöket is a beszélgetésre.

Krisztina

 

Morvai "betiltandó" tüntetésen szólalt fel az elszakított magyarok jogairól (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Az ukrán kormány követelte annak a tüntetésnek a betiltását, amelyen mások mellett Morvai Krisztina is felszólalt autonómiát, szabadságot, emberi jogokat követelve a Kárpátalján élő magyaroknak. Rámutatott: haladéktalanul fel kell bontani az EU és Ukrajna közötti társulási szerződést az őshonos nemzeti közösségek jogainak lábbal tiprása miatt, s a magyar kormánynak meg kell követelnie a teljeskörű, tényleges autonómiát Kárpátalja és a többi elszakított magyar közösség számára.

 

Egy magyarnak sem kell ukránként élnie! - Morvai az ECHO Tv-n

E-mail Nyomtatás PDF


A magyar kormánynak teljeskörű és valódi autonómiát kell követelnie a kárpátaljai magyaroknak! - mondta Morvai Krisztina az ECHO Tv-n. Az ukrán oktatási törvénynek a magyar anyanyelvű oktatást betiltó rendelkezése csak része a lényegesen nagyobb jogfosztásnak: az autonómia hiányának. Természetesnek kellene lenni, hogy például a 80%-ban máig magyar Beregszász Járásban nem csak, hogy magyar nyelven lehet tanulni az iskolákban, de magyarul lehet ügyet intézni a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, és a magyaroknak, mint őshonos nemzeti közösségnek joguk lenne a saját életüket érintő kérdésekben dönteni. Összességében: itt az ideje kimondani az alaptételt, és megkövetelni annak teljesítését: a magyar embereknek a szülőföldjükön joguk van magyarként élni - egyetlen magyar sem kényszeríthető arra, hogy „ukránná váljon”. Szükséges-e az ukrán nyelv ismerete a magyarok számára? - egyebek mellett erre a riporteri kérdésre is megismerhető Morvai Krisztina válasza a felvétel megtekintésekor.

 

Tüntetés Kárpátaljáért - péntek este hatkor

E-mail Nyomtatás PDF


Kedves Honlap látogatóim!
Szeretettel hívom és várom Önöket október 13-án pénteken este hatra az Ukrán Nagykövetség elé. Tüntetés lesz Kárpátaljáért- legyünk ott minél többen! Hálásan köszönöm ifjabb Hegedűs Lorántnak, hogy megszervezte ezt a fontos eseményt. Kérem, osszák meg minél többen a nemzet lelkészének alábbi felhívását.
Szeretettel
Morvai Krisztina

Magyar Testvéreim!

​Kárpátalja magyarságáért, nemzeti önrendelkezésünkért történő hitvalló kiállásra hívom honfitársaimat 2017. október 13-án, pénteken 18 órára az ukrán nagykövetség elé. (Cím: Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 84/B.- Megközelíthető a Széll Kálmán térről induló 21-es és 21/A jelzésű autóbuszokkal, az Istenhegyi lejtő megállónál történő leszállással.)

​Felkérésemre felszólal velem együtt az idén szeptember 1-ejétől az EU társult tag Ukrajnából jogállamiságot megcsúfoló módon hozzám hasonlóan öt évre kitiltott két nemzeti jogvédő: dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő, valamint dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Fábián Zoltán (Hungarica) pedig lengyel barátaink üzenetét tolmácsolja majd!
​Tiltakozzunk együtt a jogtipró ukrán oktatási törvény és a kárpátaljai magyarok jogfosztottsága ellen, a puccsisták barbarizmusa ellen, akik túszul ejtették Ukrajnát és vele együtt magyar nemzettestvéreinket, megtiltva gyermekeinknek, hogy édes anyanyelvükön tanulva és gondolkodva válhassanak teljes emberré és magyarrá.
​Önrendelkezést Kárpátaljának! Szabadságot a jelenlegi Ukrajna területén élő magyar, ruszin, lengyel, bolgár, román és örmény nemzeti közösségeknek!

Budapest, 2017. október 9.

Ifj. Hegedűs Loránt
A Hazatérés Temploma lelkésze

ÚJRATÖLTVE-Morvai Krisztina 2014 decemberi beszéde Kárpátaljáért

 

BRÉKING: Gaudi ismét felmentve!

E-mail Nyomtatás PDF


Miközben én az elképesztően unalmas brüsszeli szakbizottsági ülésen ültem, az otthoni Kúria - állítólag fergeteges, büntetőjog tankönyvbe illő szakmai indokolással -helybenhagyta Dr. Gaudi-Nagy Tamás elsőfokú, valamint másodfokú felmentő ítéletét a koholt „Pásztor-féle, köpködős” ügyben. Végtelenül fáj a szívem, hogy nem lehettem ott, és nem hallhattam Tamás saját védelmében elmondott beszédét, a védői perbeszédet, a nyilvánvalóan politikai megrendelésre legyártott ügyészi beszédet, és nem hallottam a remek bírói indokolást. Egyre jobban vágyok arra, hogy Fideszes, vagy Fidesz-közeli barátaim, ismerőseim elmagyarázzák végre: mi folyik itt a büntetőeljárások területén? Mit művel az ügyészség? Miért maradt el az igazságtétel a Gyurcsány bűnbandával, Gergényiékkel, a 2006-os szemkilövőkkel szemben? És ezzel szemben miért ragaszkodik a Polt Péter vezette ügyészség Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő börtönbejuttatásához? Miért fektet hatalmas energiákat Budaházy és a Hunnia csoporthoz tartozó hazafiak még súlyosabb fegyházbüntetésének elérésébe, miközben már sikerült kiszabatni rájuk 125 évet? Miért tartották annyira fontosnak a szemkilövető rendőrök nevében bocsánatot kérő és őket jogkövető magatartásra felszólító Szima Judit rendőri vezető börtönbejuttatását? Miért ezek a szívügyei a mai magyar, Polt Péter vezette ügyészségnek? Érti ezt valaki? Akkor kérem, magyarázza el nekem! Mindenesetre a tény és a jó hír: Gaudi-Nagy Tamást felmentették, szívből gratulálok neki és nagyon felnézek rá, amiért ilyen erővel és méltósággal csinálta végig ezt az elképesztő, szégyenletes, koholt büntetőeljárást. (Remélem, mindenki számára világos: az ügyészség ezzel az egy koholt eljárással nem elégedett meg, folyamatban van egy másik is: Tamás megnevezett egy olyan ügyésznőt, aki 2006-ban részt vett a tüntetők elleni megtorló eljárásokban, és ezzel összefüggésben szintén a vádlottak padjára ültette a „dicső” ügyészség. Ez az eljárás még folyamatban van.) Boldog vagyok büntetőjogászként, hogy gyönyörű hivatásunk méltóságát, jó hírét és dicső hagyományait megvédte a háromtagú kúriai bírói testület: Dr. Márki Zoltán, Dr. Somogyi Gábor és Dr. Székely Ákos. Nagyon várom, hogy Almási Lajos operatőrünk jóvoltából megismerhessem a perbeszédeket és az ítélet-indokolást, amelyet természetesen a nyilvánossággal is meg fogok osztani.

Szeretettel:
Morvai Krisztina

 

Érthetetlen az ügyészség: ismét Gaudi (és nem Gergényiék) a vádlottak padján

E-mail Nyomtatás PDF


Ha az ügyészség fele annyi energiát szánt volna a 2006-os brutalitásokat elkövető (illetve elrendelő) állami és rendőri vezetők ügyeinek feltárására és bizonyítására, mint a szemkilövetőkkel szemben fellépő hazafiak üldözésére, már tökéletesen megvalósulhatott volna az ígért igazságtétel! Teljességgel érthetetlen számomra (és hálás lennék, ha valaki megmagyarázná), miért hanyagolta el az ügyészség a 2006-os rendőrterror felelőseinek ügyét, miért maradhatott el ezzel összefüggésben az igazságtétel, s ugyanakkor miért fordítanak hatalmas energiákat a Gyurcsány-rendszer ellen fellépők büntetőjogi úton való üldözésére? Mint ismeretes, Gergényit és társait gyakorlatilag felmentették, Gyurcsány választásokra készül, s eközben az elnyomó rendszer ellen fellépő Budaházy György 13 év fegyházbüntetést kapott - amely ellen az ügyészség súlyosítás céljából fellebbezett -, Szima Judit, a rendőrök magatartásáért bocsánatot kérő rendőr-szakszervezeti vezető börtönben ül, Gaudi-Nagy Tamás ellen pedig két büntetőeljárás is folyik. Ismert: Dr. Gaudi-Nagy Tamás volt az, aki a Civil Jogász Bizottság alapító tagjaként és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjeként a legtöbb „2006-os” ügyben eljárt, a meghurcolt hazafiak védelmében illetve részükre kártérítés elérésében. Úgy tűnik, ő a „poszt-gyurcsányi éra” ügyészségének egyik legnagyobb ellensége: miután ragyogó ítélettel első- és másodfokon is (azaz jogerősen) felmentették a koholt „köpködős-ügyben”, az ügyészség még mindig nem adta fel, hogy elítéltesse. Igen szokatlan módon, rendkívüli perorvoslattal támadták meg a jogerős felmentő ítéletet, mégpedig „cselesen”, a nyitvaálló hathónapos határidő utolsó napjaiban. Milyen jó is lenne a valódi bűnözőkkel szemben ez a keménység! Büntetőjogászként szilárd meggyőződésem, hogy a jogerős felmentő ítélet szakmailag tökéletes volt. Ezért is döbbent meg, hogy a rendkívüli perorvoslat nyomán holnap, azaz október 10-én kedden reggel 9 órakor a Kúrián újabb büntetőtárgyalás lesz Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő társam ellen. Nagyon sajnálom, hogy brüsszeli kötelezettségeim miatt én nem tudok jelen lenni, de kérem, hogy minél többen fejezzék ki szolidaritásukat és vegyenek részt a tárgyaláson. Megosztom Gaudi-Nagy Tamás felhívását.

 

Morvai Krisztina felhívása az Angliában élő magyarokhoz (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Az Európai Parlament kiemelt témaként kezeli a „Brexit” folyamatot, azaz az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépését. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az Európai Unió mint tárgyalópartner a lehető leghatározottabban védje az Egyesült Királyságban élő európai uniós állampolgárok - így a számunkra leginkább fontos, közel félmillió magyar - jogait és érdekeit. Az Európai Parlament strasbourgi októberi plenáris ülésén megtárgyalt jelentéshez fűzött módosító indítványból kitűnik, hogy az Angliában élő más EU országból érkezett munkavállalók már most különböző adminisztratív nehézségekbe és akadályokba ütköznek a „Brexit” folyamattal összefüggésben. Abban kérem az érintett - azaz az Egyesült Királyságban élő, illetve dolgozó - magyarok segítségét, hogy többet tudjak/tudjunk ezeknek a nehézségeknek és akadályoknak a természetéről. Mi történik pontosan az Angliában élő magyarokkal a „Brexit” kapcsán? Nagyon hálás lennék, hogy ha minél többen megosztanák tapasztalataikat, esetleg konkrét történeteiket. (Természetesen személyiségi jogaik messzemenő tiszteletben tartása mellett fogom ezt felhasználni.) Magyar képviselőként kötelességemnek érzem, hogy az illetékes európai uniós vezetőket tájékoztassam arról, hogy a magyar munkavállalók pontosan milyen nehézségekkel és akadályokkal szembesülnek, és felkérjem az Európai Unió illetékeseit, hogy a tárgyalások során ezek elhárítására kérjék, illetve szólítsák fel az Egyesült Királyságot. Szeretettel várom megkereséseiket, történeteiket és beszámolóikat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címemen.

Köszönettel és tisztelettel:
Dr. Morvai Krisztina
jogász
európai parlamenti képviselő

 

A rendőri brutalitás sem Budapesten, sem Katalóniában nem tűrhető! (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Többféle álláspontot olvashatunk a nemzeti érzelmű nyilatkozóktól is a Katalónia függetlenségével kapcsolatos népszavazással összefüggésben. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő az e heti plenáris ülés kiemelt vitájában Timmermans alelnököt olyan nyilatkozat kiadására kérte, miszerint a tömeges rendőri erőszak - abban az esetben, ha nem állja ki a „szükségesség” és „arányosság” jogi tesztjét -, teljes mértékben elfogadhatatlan, függetlenül attól, hogy az adott kormány, illetve a rendőrség milyen „indokot” használ a brutalitás alátámasztására. Függetlenül tehát attól, hogy ki mit gondol a katalánok függetlenedési törekvéseiről, a rendőri erőszak - Morvai jogászi meggyőződése szerint - semmiképpen nem elfogadható, és azzal szemben az Európai Uniónak ugyanúgy fel kellene lépnie, mint ahogy fel kellett volna lépni 2006 őszén Magyarország vonatkozásában is. Ezekben az esetekben az elkövetők (rendőrség, különösen a rendőri vezetők illetőleg az őket esetlegesen felbujtó állami vezetők) büntetőjogi felelősséggel is tartoznak, az áldozatok pedig kártérítésre és bocsánatkérésre jogosultak. A felvételen Morvai Krisztina felszólalása, Timmermans reakciója és a rendőri brutalitással kapcsolatos jelenetek láthatók.

 

Harcos jogvédelmet Kárpátaljának! „Betiltott” kárpátaljai fórumunk erdélyi, felvidéki és európai bizottsági felszólalói (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Szerencsésen hazatértünk izgalmakban bővelkedő kárpátaljai jogvédő, monitorozó utunkról! Hálásan köszönjük a sok biztatást a barátoknak. Köszönöm az ukrán hatóságoknak, hogy elképesztően aljas, tényszerűen hazug indokkal 5 évre kitiltottak az országból – így ugyanis lényegesen nagyobb volt az érdeklődés küldetésünk iránt, mint enélkül lett volna. A ki nem tiltott jogvédő társaim az eredeti terveknek megfelelően végigcsinálták a programot, a lakossági fórumokat pedig videokonferencia segítségével oldottuk meg. Az itt elhangzott előadásokat és felszólalásokat, valamint a Kárpátalján készült, az állapotokat tükröző dokumentumfilmeket folyamatosan közöljük. Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk alapelve és gyakorlata, hogy a különböző elszakított területeken dolgozó jogász és jogvédő kollegák folyamatosan megosztják egymással tapasztalataikat. Most is ez történt: a „betiltott” lakossági fórumok mindegyikén felszólalt Dr. Menyhárt Gabriella erdélyi ügyvéd és Polgár Hajnalka felvidéki jogvédő. Saját szakmai és emberi tapasztalataikat osztották meg a helyiekkel, és - egyebek mellett - arra biztatták Kárpátalját: jogvédelemre és harcos jogvédőkre van szükség! Ezúton is kérjük és várjuk kárpátaljai jogász illetve jogvédő kollegák jelentkezését a Nemzeti Jogvédő Szolgálat soraiba. Delegációnk tagja volt Czigány Imre, az Európai Bizottság nyugalmazott tisztviselője. Ő felszólalásában arra mutatott rá: Ukrajna immár az Európai Unió társult állama. Az európai normák, így az emberi jogok - s a nemzeti közösségek jogai - megsértésével szemben most kell fellépni, mivel ha Ukrajna továbbhalad a csatlakozási folyamatban, akkor az a látszat keletkezik, hogy az ilyen jogtiprások megengedhetőek és toleráltak az Unió részéről. Kérem, hogy ezt az anyagot is minél többen osszák meg, hogy bebizonyítsuk az ukrán hatóságoknak, - és minden, az elszakított magyarokat elnyomni és megfélemlíteni próbáló hatóságnak -, hogy nem lehet „leckét adni”, és eltaposni a jogvédelmet és a magyarok emberi méltóságát.

 

Morvai: Kiderült Ukrajnából való kitiltásom „oka”... (hazug és elképesztő az „indok”!)

E-mail Nyomtatás PDF


Mint ismeretes, 2017. szeptember 27-én a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 16 fős jogász delegációjával jogvédő, monitorozó útra indultam Kárpátaljára. Noha több mint 3 héttel az indulást megelőzően az Európai Unió mellé rendelt ukrán nagykövetet tájékoztattam utazásunkról és annak céljairól, valamint tájékoztatást kértem tőle arról, hogy csoportunk valamely tagja esetlegesen nincs-e kitiltva Ukrajna területéről, a határnál szembesítettek azzal, hogy 2014-ben - Dr. Gaudi-Nagy Tamás jogvédő társamhoz hasonlóan - kitiltottak öt évi időtartamra Ukrajnából. Ennélfogva az országba való beengedésemet megakadályozták. A kezembe nyomtak egy ukrán nyelvű határozatot, amely tartalmát - tolmács segítségével - megismerve észleltem, hogy az semmiféle indokolást nem tartalmaz. Kérdésemre az ukrán határőr sem adott választ avonatkozásban, hogy milyen okból vagyok kitiltva Ukrajnából. Az ukrán média azonban „felkapta” azt a hírt, hogy egy európai parlamenti képviselőt az országból kitiltottak, és nem engedtek be annak területére. E médiahírekből értesültem arról, hogy az ukrán határőrség vezetőjének nyilatkozata illetve az ukrán határőrség honlapján fellelhető információ szerint én 2014-ben Donbasszban (Kelet-Ukrajna) jártam és ott az orosz, illetve oroszbarát szeparatista erőket támogattam. Ez a hír szemenszedett hazugság! Teljesen világos számomra, hogy ezt a hazugságot azért találták ki, hogy valahogy alátámasszák jogvédő, monitorozó utunk meghiúsítását. E jogvédő, monitorozó út nem azért lett volna „veszélyes” az ukrán hatóságok számára, mert én valamiféle orosz szeparatista erőket támogatnék, hanem azért, mert az ott tapasztalt emberi jogi visszásságokról az Európai Uniót tájékoztattam volna (és tájékoztatni is fogom), továbbá felvilágosító előadásokat tartottam volna (és kitiltásom ellenére videokonferencián útján tartottam is), jogász társaimmal együtt az őshonos nemzeti közösségeket megillető európai és nemzetközi normákról. Szakmailag és emberileg is mélyen megdöbbent, hogy az ukrán hatóságok és a titkosszolgálat ilyen méltatlan, elfogadhatatlan és jogellenes eszközöket vet be az emberi jogi felvilágosító tevékenység és jogvédő munka megakadályozására. Én magyar állampolgárként és jogászként megtehettem, hogy a határról visszafordulva az életemet minden vonatkozásban ott folytatom, ahol eddig tartottam. Nem elbátortalanított, hanem ellenkezőleg: bátorított a további emberi jogi tevékenységre ez a gyalázatos jogsértés. Ugyanakkor felismertem, hogy ha az ukrán hatóságok és titkosszolgálatok ilyen módszereket alkalmaznak a jogfosztottságban élő kárpátaljai magyarokkal szemben, akkor nem várható el, hogy ők - az európai normáknak megfelelően - éljenek emberi jogaikkal és szabadságjogaikkal. Világossá vált: a véleménynyilvánítási szabadságot, a szólásszabadságot, a tiltakozáshoz és gyülekezéshez való jogot, illetve az ezzel való élést a sztálini időket idéző, titkosszolgálatok által vezérelt retorziókkal akadályozzák meg, illetve torolják meg. Pontosan ezért is döntöttünk úgy, hogy a jogvédő küldetésünket e tények ismeretében folytatjuk. Delegációnk lakossági fórumokat tart, amelyeken tájékoztatjuk az európai és nemzetközi emberi jogi normákról, nemzeti kisebbségi jogokról az őshonos magyar testvéreinket, részben „élőben”, részben videokonferencia útján, a modern technikát kihasználva. Jogvédő missziónk során a Nemzeti Jogvédő Szolgálat küldöttsége - egyebek mellett - közintézményeket látogat meg, hogy ott tapasztalatot szerezzen a magyar nyelvhasználat lehetőségéről, a magyarul történő ügyintézés lehetőségéről, és egyéb „nemzeti kisebbségi jogok” tényleges gyakorlásáról. A tapasztalatokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket és az Európai Uniót, valamint a magyar állami szerveket is. Már most sajnálattal kell jeleznem, hogy például a még ma is 60%-ban magyarok lakta Beregszász bíróságán teljes mértékben ukrán nyelven folyik az „igazságszolgáltatás”. Minden felirat csak ukránul olvasható, a tárgyalás nyelve akkor is ukrán, ha mind a bíró, mind a felek, mind pedig jogi képviselőjük magyar nemzetiségűek és anyanyelvűek. A tárgyalás nyelve mellett a határozatok szövegezése is kizárólag ukrán nyelvű. Ez élesen szemben áll nem csak a vonatkozó nemzetközi és európai normákkal, hanem a vonatkozó ukrán jogszabályokkal is. (Nem beszélve a magyar-ukrán alapszerződésről.) Delegációnk találkozott a közoktatásban és felsőoktatásban dolgozó magyar vezetőkkel, akik teljes megdöbbenésüket fejezték ki a nemrégiben hatályba lépett oktatási törvénnyel kapcsolatban, amely szerint az alapfokú oktatáson kívül minden más oktatás ukrán nyelven folyna a jövőben, az anyanyelven történő oktatást gyakorlatilag fel kívánják számolni. Jogvédő delegációnk felajánlotta jogi segítségét és támogatását az oktatási intézmények számára, egyfelől petíció megfogalmazásában, másfelől annak jogi biztosításában, hogy a tiltakozók, petíció aláírók ellen ne lehessen az Ukrajnában megszokott megfélemlítő szankciókat alkalmazni. Küldetésünk egyik fő célja, hogy áttörjük a hallgatás és a „titokzatoskodás” falát: attól kezdve, hogy Ukrajna az Európai Unió társult tagja, már nem élhetnek az ukrán állam területén sem az ukrán, sem a magyar, sem a más nemzetiségű polgárok megfélemlítettségben, jogtiprásban. Joguk van - például az oktatási törvénnyel szemben - véleményük szabad kifejezésére, tiltakozásra, petíció eljuttatására mind az ukrán, mind az európai uniós, Európa tanácsi, ENSZ és egyéb szervekhez. Amint azt megdöbbenve tapasztaltuk, ez idő szerint ilyen tiltakozást azért nem mernek szervezni a kárpátaljai magyarok, mert a titkosszolgálatok durván megtorolnak minden próbálkozást az emberi jogok tényleges érvényesítésére (véleménynyilvánítási szabadság, szólásszabadság, petíciós jog). Ennek itt az ideje véget vetni! Teljesen nyilvánvaló, hogy az Ukrajnából való kitiltásom tényleges oka az, hogy a nemzeti jogvédők „veszélyt jelentenek” a jelenlegi ukrán status quo-ra, amelyben hétköznapi jelenség a titkosszolgálatok általi megfigyelés, üldözés. Itt kívánom tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy azokat a személyeket, akik velünk találkoztak, illetve találkozni kívántak, felkeresték az ukrán titkosszolgálatok és megfenyegették őket. Teljesen „természetes” jelenség, hogy ha például valaki a vendéglátó helyiségét jogvédő fórum céljára bérbe adja, vagy hozzáférhetővé teszi, akkor őt civil ruhás titkosszolgálati emberek „felkeresik” és közlik vele: a tervezett fórumot „betiltották”. Szeretnénk tudatosítani, hogy ilyen egy európai jogállamban nem létezik. „Betiltani” egy rendezvényt csak a jogszabályok szigorú keretein belül, megfelelő tényekkel alátámasztott alapos indokolással, a jog által körülírt elemeket tartalmazó formális határozatban lehet. Ezek a határozatok egy jogállamban bíróság előtt megtámadhatóak, és akár a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságra is „vihetők”. (Ukrajna az Európa Tanács tagja, tehát a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság nyitva áll az ilyen ügyek előtt.) Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk a jövőben segíteni fog a kárpátaljai magyaroknak abban, hogy közösségi jogaikat és általában emberi jogaikat a jogállamiság elvei és betűi szerint jogi úton érvényesítsék. Jogvédő, monitorozó utunk további tapasztalatairól a magyar és az európai nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk.
A jelenségek megértéséhez fontos az általam az ukrán nagykövetnek írott levél és az ukrán nagykövet megdöbbentő válaszának ismerete. Éppen ezért csatoljuk a magyarra lefordított eredeti levelemet, és a három héttel később - indulásunkat megelőző napon - érkezett nagyköveti választ. Gyalázatosnak tartom, hogy miközben a nagykövet nyilvánvalóan pontosan tudta, hogy ki vagyok tiltva az országból, és az utaslistán szintén szereplő Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője is, kérésem ellenére erről nem tájékoztatott. Ehelyett kioktató hangnemben elemezte európai parlamenti felszólalásaimat. Nyilvánvaló, hogy számára ezidáig természetes volt, hogy ilyen módon járhat el egy választott európai parlamenti képviselővel. (El tudom képzelni ezek után, hogy miféle önkénnyel járnak el saját kiszolgáltatott polgáraikkal szemben.) Ideje megszokniuk az ukrán hatóságoknak: nincs joguk elhallgattatni az emberi jogi jogsértésekkel ellen felszólaló képviselőket, véget értek, illetve véget kell érniük azoknak az időknek, amikor pártközpontokból cenzúrázták azt, hogy mit lehet mondani és mit nem.
Kérem, hogy jelen közleményemet és a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal közös kárpátaljai missziónkkal kapcsolatos összes ezt megelőző és ezt követő tájékoztatásomat minél többen osszák meg annak érdekében, hogy bizonyítsuk: a mai világban sem emberi jogi küzdelmeket nem lehet elhallgattatni, sem a jogtiprásokat, a jogfosztást nem lehet elhallgatni!
Tisztelettel:

Dr. Morvai Krisztina jogász
európai parlamenti képviselő

Előzmények:

Morvai: Csakazértis! Megtartottuk kárpátaljai fórumunkat - kitiltásunk ellenére...
Kitiltva Ukrajnából! Morvaiék a határról jelentkeznek
Fura levelezésem a nagykövettel - Irány Kárpátalja (?)
Morvai Krisztina 2017. szeptember 4-én kelt levele levele Mykola Tochytskyi nagykövetnek (angol nyelven)
Mykola Tochytskyi válasza Morvai Krisztinának (angol nyelven)
Morvai Krisztina 2017. szeptember 27-én kelt válaszlevele Mykola Tochytskyi nagykövetnek (angol nyelven)
Morvai Krisztina levelezése Mykola Tochytskyi nagykövettel magyar nyelven itt található
A Timmermans és Mogherini alelnökökkel történt levelezés magyar nyelven itt olvasható

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>
18. oldal / 105

Köszöntöm megújult honlapomon!


 


Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés


Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés