A vörösiszap-katasztrófa nem sérti az EU jogot? - kérdezte Morvai Strasbourgban (Videóval)

Nyomtatás
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark


A környezeti felelősségről szóló EU irányelv tapasztalatairól vitatkoztak az Európai Parlamentben 2017. október 26-án. Morvai Krisztina a vélemény egyik előterjesztőjét, Jávor Benedek zöldpárti képviselőt kérdezte arról: felhasználható (volt)-e az irányelv a vörösiszap-katasztrófa felelősségi viszonyainak elbírálásához és a katasztrófával összefüggésben szükséges lépések megtételéhez; ezen túlmenően arra is kíváncsi volt, hogy a vörösiszap-katasztrófa tapasztalatai mennyiben járultak hozzá a környezeti felelősségről szóló irányelv most kezdeményezett továbbfejlesztéséhez? Morvai hivatkozott különösen a jelentés 30. és 31. pontjaira, amelyekből szinte „kiolvasható” a vörösiszap-katasztrófa következményrendszere. Jávor Benedek helyett a fő jelentéstevő, Ferrara asszony kapott lehetőséget az elnöktől a válaszadásra Morvai Krisztinának és a többi megszólalónak. Morvai kérdése és Ferrara asszony válasza található a felvételen, a jelentés 30. és 31. pontja itt olvasható.

"30. felszólít arra, hogy az összes olyan gazdasági szereplő is feleljen az adott tevékenységek végzéséből eredő környezeti károkért vagy szennyezésért, amelyek előnyben részesülnek a tevékenységek végzéséből;

31. úgy véli, hogy tekintettel az ipari tevékenységhez kapcsolódó katasztrófák nagy horderejére és potenciális hatásaira, valamint azokra a kockázatokra, amelyekkel ezek az emberi egészségre, a természeti környezetre és a vagyontárgyakra nézve járnak, további biztosítékokat kell bevezetni annak érdekében, hogy garantálni lehessen az európai polgárok számára egy biztonságos és megbízható katasztrófamegelőzési és -védelmi rendszert, a kockázatmegosztás, az ipari szereplők fokozott felelőssége, valamint a „szennyező fizetˮ elv alapján; felszólít annak értékelésére, hogy szükséges-e belefoglalni a környezeti felelősségről szóló irányelvbe egy polgári jogi felelősségi rendszert az emberi egészségben és a környezetben okozott károkra nézve;"