Mi a Külügyminisztérium és a Magyar Kormány álláspontja az önálló palesztin államiságot illetően? (Videóval)

Nyomtatás
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark

Tisztelt Dr. Martonyi János Külügyminiszter Úr!

Az Európai Parlament és a Palesztin Törvényhozó Tanács közötti bilaterális kapcsolatokért felelős delegáció (DPLC) egyetlen magyar tagjaként érdeklődéssel olvastam a következő hivatalos külügyminisztériumi hírt:  

"Martonyi János szeptember 22-én este részt vett az Egyesült Államok és az Európai Unió közös tanácskozásán, amelynek egyik legfontosabb témája a palesztin státus kérdése volt." 

Emellett öröm volt számomra, hogy az EP tegnapi plenáris ülésén, - amelynek egyik témája az önálló Palesztin Állammal kapcsolatos vita volt - a magyar kormánypárt (FIDESZ) képviselője Schöpflin György képviselőtársunk kifejezetten az önálló Palesztin Állam elismerése, ENSZ tagsága  mellett foglalt állást, s kritikával illette azt ezt ellenző izraeli érveket. (Hasonló állásponton volt számos más neves néppárti képviselő, így Pöttering úr is, az EP volt elnöke). Ezek a felszólalások (s sajátom is) itt tekinthetők meg. (Emellett természetesen az EP hivatalos archívumában is.) 

Kérdésem a következő:

Schöpflin képviselő úr szakszerű és meggyőző érvelése tekinthető-e a hivatalos magyar álláspontnak a palesztin államiság kérdésében? Avagy: milyen álláspontot képvisel a Külügyminisztérium, a Magyar Kormány ezen a fontos és igen aktuális területen?   Figyelemmel arra, hogy a magyar nyilvánosságot, a közvéleményt az Ön válasza nyilvánvalóan érdekli, kérem ne vegye rossznéven, hogy e levelemet nyílt levélként a sajtónak megküldöm, s bízom benne, hogy megtisztelő válaszát a magyar állampolgárok hamarosan szintén megismerhetik.   Engedje meg, hogy utaljak rá: az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló jogszabály értelmében az állami szervek vezetői kötelesek válaszolni az EP-képviselők által nekik feltett - a képviselői munkájukkal összefüggő - kérdésekre.

Strasbourg, 2011. szeptember 28.

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Morvai Krisztina
EP-képviselő

Martonyi János külügyminiszter nyílt válaszlevél Morvai Krisztina EP-képviselő nyílt levelére

Tisztelt Képviselő Asszony!

Köszönettel vettem levelét. Engedje meg, hogy kérdésére az alábbiakban adjak tájékoztatást: 

Mint Ön előtt is ismeretes, 2011. szeptember 23-án a Kvartett erőfeszítéseinek eredményeképpen nyilatkozat elfogadására került sor, amely a tárgyalások azonnali, feltételek nélküli újraindítására szólítja fel az érintett feleket. Magyarország üdvözölte a Kvartett javaslatait, azokat célravezetőnek és tartalmasnak ítéli. Ashton EU-főképviselő tevékenységét és erőfeszítéseit nagyon pozitívan értékeljük. Célunk, hogy az Európai Unió egységes hangon tudjon megszólalni ebben az igen fontos külpolitikai kérdésben, ezért minden erre irányuló törekvést aktívan támogatunk.

Úgy véljük, hogy a Kvartett esélyt adott a tárgyalások újraindítására, és ezzel a lehetőséggel mindkét félnek élnie kell. Meggyőződésünk, hogy az elkövetkező hetek meghatározó jelentőséggel bírnak a folyamat alakulására.

A magyar álláspont régóta teljesen egyértelmű, világos, határozott és elvi. Érdekeltek vagyunk a két állam megoldásban: egy önálló, életképes, területileg összefüggő palesztin állam megalakulásában, amely egy biztonságban élő Izrael mellett békében létezik. Ennek elérése érdekében egyetlen járható út az igazságos és tartós, a két fél között közvetlen tárgyalások útján kidolgozott rendezés.

Magyarország olyan megállapodásra törekszik, amely csökkenti, és nem növeli a felek közti feszültséget,. A kérdéskör összetettsége okán kizárólag a kölcsönös kompromisszumok vezethetnek célhoz, csakis ily módon mozdulhatunk ki a jelenlegi holtpontról és válik lehetővé a béketárgyalások újraindítása.

Fontosnak tartom leszögezni, hogy nem szerencsés összemosni a palesztin államiság kérdését a teljes jogú ENSZ tagságot célzó, múlt héten benyújtott kérelem ügyével. A Palesztin Állam kikiáltását 1988-ban elismertük, a Palesztin Nemzeti Hatósággal - a ramallahi magyar és a budapesti palesztin nagykövet aktív közreműködésével - szoros kapcsolatokat ápolunk, az államépítési törekvések támogatása nemzetközi donor-tevékenységünkben kiemelt szerepet kap.

Üdvözlettel,

Dr. Martonyi János sk.