Címlap Mi lesz a nőkkel? mi lesz a nőkkel? Morvai büntetőjogászként a családi, párkapcsolati erőszakról (videóval)


Morvai büntetőjogászként a családi, párkapcsolati erőszakról (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark

Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő büntetőjogász "minőségében" levelet írt az ország összes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának, valamint rendőrkapitányságának, kifejezve aggodalmát a nők elleni erőszak, gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak elleni fellépés elégtelen volta miatt. Azért, hogy munkájukat segítse, megküldte nekik a Terror a családban - a feleségbántalmazás és a jog című könyvét, valamint a témában írt három másik publikációját, elektronikus formában. A videófelvételen Krisztina a gyermekbántalmazásról és a feleségbántalmazásról beszél, s a bántalmazás áldozatait segítő szervezeteket is bemutat, elérhetőséggel:


A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának, valamint rendőrkapitányságának kiküldött levél alább teljes egészében elolvasható:


Tisztelt Családsegítő/Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Rendőrkapitányság!

A családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás jelenségeit kutató jogászként szomorúan tapasztalom, hogy hosszú évekkel ezelőtti kutatásaim megállapításai és következtetései ma is időszerűek. A közvélemény időről időre értesül néhány "kiemelt ügyről", s alappal háborodik fel - ahogy történt ez legutóbb például a szigetszentmiklósi tragikus gyermekbántalmazási eset kapcsán. A "szakmán" és az áldozatokon, környezetükön kívül kevesen tudják ugyanakkor, hogy a médiában nagy vihart keltő ügyek csupán a jéghegy csúcsait jelentik, s a hétköznapokban nők, gyermekek, kiszolgáltatott családtagok fel sem mérhető tömege szenved a fizikai, lelki és szexuális erőszaktól, magára maradva, szakszerű és hatékony segítség, jogvédelem nélkül. Egyre látványosabb, hogy egyes politikai erők úgy használják ki az áldozatok szenvedését saját céljaikra, hogy a jelenséget a maga mélységében és összetettségében nem is ismerik, kampányaikkal egymás felé, s nem pedig az áldozatok és az őket támogatni, illetve az elkövetőkkel szemben fellépni hivatott szervek felé fordulnak. Noha a jogszabályi környezet sokat javult a közelmúltban (távoltartás bevezetése, a "családon belüli erőszak" önálló bűncselekménnyé nyilvánítása stb.) a jelenség megelőzése és hatékony kezelése, az elkövetők felelősségrevonása és az áldozatok segítése terén nem látok jelentős előrelépést.

Ez idő szerint európai parlamenti képviselőként, az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi (FEMM) és Szabadságjogi, Igazságügyi és Rendészeti (LIBE) Bizottságának tagjaként dolgozom, s tapasztalom, hogy az Európai Unió számos érdekes és fontos dokumentumot tett és tesz közzé a tagállamok számára a nők és a gyermekek elleni erőszakkal szembeni fellépést sürgetve. Tekintettel arra, hogy büntetőjogászként, s a témával kapcsolatos két könyv és számos kutatási jelentés, s egyéb publikáció szerzőjeként különösen is "szívügyemként" kezelem a családon belüli erőszak illetve a nő és gyermekbántalmazás megelőzését és kezelését, úgy gondoltam, hogy megkísérlem - természetesen párthovatartozástól függetlenül - megszólítani a területen dolgozó szakembereket, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, valamint a rendőrség munkatársait, annak érdekében, hogy - az európai ajánlásokat, valamint saját szakmai tapasztalataimat felhasználva - együtt próbáljunk meg lépéseket tenni a jelenlegi magyarországi helyzet javítására az említett területeken.

Első lépésként mellékelten elektronikus formában megküldöm az ország összes rendőrkapitányságának, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának a Terror a családban - A feleségbántalmazás és a jog című, valamint a Kitti: Rettegés és erőszak - otthon című könyveimet, továbbá a gyermekbántalmazás körében 56 bírósági ügy tanulmányozása alapján készült kutatási beszámolómat, s a jelenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó ajánlásokat tartalmazó publikációmat. Nagyon örülnék annak, ha Intézményük minden munkatársa számára hozzáférhetővé tennék ezeket az anyagokat, az önképzés támogatására. Megint csak rámutatnék, hogy mind a négy publikáció hosszú évekkel ezelőtt született, azonban úgy gondolom, hogy változatlanul aktuális, s segítséget jelenthet a jelzőrendszer tagjai számára a feleségbántalmazás/partnerbántalmazás és a gyermekbántalmazás jelenségének szakmai igényű megismerésére. A csatolt könyvekben illetve szakmai anyagokban bemutatom a jelenség(ek) különböző megnyilvánulási formáit (lelki terror, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak, gyermekek elhanyagolása stb.), továbbá e cselekmények tipikusan folyamatszerű és egyre súlyosodó, eszkalálódó jellegét, azaz "természetrajzát". Tisztában vagyok vele, hogy a jelzőrendszer tagjai milyen nehézségekkel küzdenek, amikor egy-egy konkrét ügyben hatékonyan kívánnak fellépni. Az anyagok megküldésével szándékom az, hogy e nehézségek megoldásában szakszerű segítséget nyújtsak több évtizedes jogászi, kutatói tapasztalataim megosztásával.

Második lépésként szeretnék a családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, gyermekekkel szembeni rossz bánásmód (erőszak és elhanyagolás) témakörében egy szakmai képzést szervezni, terveim szerint 2014 februárjában, Budapesten. Kérem, hogy szíveskedjenek jelezni, hogy intézményük, munkatársaik részéről lenne-e igény egy ilyen szakmai eseményen való részvételre, különös tekintettel arra, hogy a jelzőrendszer tagjainak képzése egyfelől egyik eleme a vonatkozó európai ajánlásoknak,  másfelől tapasztalataim szerint ténylegesen fontos és hasznos az esetmunkában dolgozó szakembereknek.

Remélem, hogy Intézményük munkatársai hasznosnak tartják majd a csatolt publikációkat, különös tekintettel arra, hogy a vonatkozó szakirodalom Magyarországon változatlanul kevés, s a könyvek többnyire drágák, az információ és a tapasztalatszerzés, a szakmai ismeretek folyamatos bővítése azonban kulcskérdés a témánkkal kapcsolatos területeken dolgozók számára. Szívesen venném és megköszönném, ha válaszlevelet kapnék Intézményüktől, amelyben esetleg megosztanák velem Intézményük tapasztalatait a családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, gyermekekkel szembeni rossz bánásmód megelőzése és kezelése terén. Várom szíves visszajelzésüket arról is, hogy számíthatok-e részvételükre a tervezett februári szakmai képzésen.

Szívből kívánok Intézményük minden munkatársának Áldott Karácsonyt és Boldog Újesztendőt!

Tisztelettel:
Dr. Morvai Krisztina
jogász, európai parlamenti képviselő


 

facebook
xvideis.cc spankbang.cc xxnx

Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés


Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés