Budaházy: Brüsszeli meg(nem)hívásom és fel(nem)szólalásom története

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark

A mai napon (2012. február 9.) az Európai Parlament civil szabadságjogi és igazságügyi és belügyi bizottsága (LIBE) által szervezett meghallgatáson Brüsszelben kéne felszólalnom a magyarországi szabadság- és emberjogi helyzettel kapcsolatban. Hogy miért nem szólalok fel mégsem, annak rövid történetét alább bemutatom, mert rendkívül tanulságos a liberál-globalista összeesküvés működésének megismeréséhez.

2012. január 27.
(A bizottság tagjainak értesítése a meghallgatásról.)
Kedves koordinátorok, Kedves kollégák!
A koordinátorok ma reggeli döntése nyomán a LIBE meghallgatás a “magyarországi helyzetről” február 9-én kerül megtartásra. Ennek érdekében a titkárság egy további idősávot kért február 9-e 15:00-18:30 órára.
A meghallgatásra való felkészülés rövidségére tekintettel kérjük a politikai csoportokat, hogy juttassák el hozzánk a kérvényeiket a meghívandó felszólalókról. Ezen felül, ha úgy kívánják, az alkalomra a Bizottság és a Tanács képviselőit is meghívjuk.
Mivel a meghallgatás mindössze 3,5 óra hosszúságú lesz, kérjük, korlátozzák a kérvényeiket két felszólalóra, a csoportjuk saját rangsora alapján első és második helyen megjelölve őket, holnap 17:00 óráig.
Előre is köszönettel és szívélyes üdvözlettel,
LIBE Titkárság
Ez után Morvai Krisztina (a függetlenek csoportjából) javasolt engem felszólalóként.

2012. január 31.
(Morvai Krisztina javaslatára a függetlenek vezetője meghívót küld.)
Kedves Budaházy úr!
2012. február 9-én az Európai Parlament civil szabadságjogi és igazságügyi és belügyi bizottsága (LIBE) egy hivatalos meghallgatást szervez Brüsszelben a magyarországi szabadság- és emberjogi helyzettel kapcsolatban.
Morvai Krisztina kérésére, aki maga is a LIBE bizottság tagja, van szerencsém meghívni önt erre a meghallgatásra, hogy beszéljen a magyarországi helyzetről.
Ez a meghallgatás bármely tagállam nyelvén folyhat, ezért ön természetesen beszélhet az anyanyelvén.
Ezúton kérem az összes érintett hatóságot és bíróságot Magyarországon, hogy Budaházy Györgyöt Brüsszelbe, az Európai parlamentbe elengedni szíveskedjenek.

Köszönettel:
Rob Verreycken
Ez után ügyvédem indítványozza a bíróságnál a meghallgatásra való elengedésemet.

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
A fenti számú ügyben azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy védencem, Budaházy György részére az Európai Parlament Civil, Szabadságjogi és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) hivatalos brüsszeli meghallgatásán való részvételt – a házi őrizet ideiglenes és részleges feloldásával – engedélyezni szíveskedjenek. A meghallgatás időpontja 2012. február 9., ennélfogva az engedélyt az utazáshoz szükséges időre is tekintettel kérem február 8-án 0 órától február 10-én 24 óráig szíveskedjenek megadni.
Kérelmem indokául előadom, hogy a büntetőeljárásnak, így az azon belül alkalmazott kényszerintézkedésnek sem célja az egyébként ártatlannak tekintendő terhelt olyan korlátozása, ami az eljárás szempontjából irreleváns jogai gyakorlását csorbítja. Álláspontom szerint nem szorul bővebb indokolásra, hogy a hazájáért felelősséget érző és annak érdekében munkálkodó Budaházy úr nem fogja felhasználni ezt az alkalmat sem szökésre, sem bűnismétlésre. Ha – feltéve, de meg nem engedve – mégis megtenné, akkor az uniós együttműködésre tekintettel ugyanazok az intézkedések foganatosíthatók vele szemben, mint Magyarországon.
Hazánk ezzel a gesztussal megmutathatná, hogy a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának országa, amit egyébként sokan kétségbe vonnak az Európai Parlamentben is.
Kérem, hogy a kifejtettek alapján a kiutazást engedélyezni szíveskedjenek.
A meghívólevelet és annak fordítását mellékelem.
Tisztelettel:
Dr. Szikinger István
meghatalmazott védő
De közben láthatatlan kezek „intézkednek”. Információink szerint az LMP van a háttérben.

2012. február 1.
(És tiltakozó e-mail érkezik a bizottság vezetőjéhez.)
Kedves Munkatársak!
Mi, Zöldek, nem örülünk az utolsó névnek a tervezett felszólalók listáján, nevezetesen Budaházy Györgynek. Tájékoztattak minket arról, hogy Budaházy úr részt vett számos erőszakos tiltakozó akcióban 2006-ban, és három évre feltételesen szabadlábra helyezték, miután elítélték a demokratikus rendszer erőszakos megdöntésének kísérletéért. Nem gondoljuk, hogy megszólalást biztosítani a számára jó színben tüntetné fel azt a komoly próbálkozást, hogy ez a parlament a Magyar Alkotmányt megvitassa. Ha szükséges, a személyzetünk a rendelkezésükre tud bocsátani angol nyelvű sajtószemelvényeket a helyzetről.
Kérjük, hogy fontolják meg újból a felszólaló meghívását.
Üdvözlettel,
Judith Sargentini (olasz)
Az nem számít, hogy az ármánykodó levél valótlanságokat tartalmaz: Alkotmányos rend erőszakos megdöntésének előkészülete és nem kísérlete miatt ítéltek el – koncepciósan, második nekifutásra (elsőre felmentettek). Vajon így képzelte-e Schiffer András annak idején az LMP-t, hogy a szemkilövető Gyurcsányt a demokráciával azonosítva, a lemondatásáért küzdőket a „demokrácia megdöntőinek” kiáltják majd ki? Továbbá soha semmilyen „erőszakos tiltakozó akcióban” való részvétellel nem vádoltak meg. És hát pont az ellenem folyó koncepciós eljárások miatt tudnék hitelesen beszélni a magyarországi szabadság- és emberjogi helyzetről. Mellékesen a meghallgatás nem csak a Magyar Alkotmányról szól a kiírás szerint sem (persze annak ügyében is tudnék mit mondani), úgyhogy ez is csúsztatás.
De mindez nem számít, láthatatlan kezek kihúznak a listáról, nem törődve azzal se, hogy ez botrányos udvariatlanság is, hiszen már meg vagyok hívva. Egyébként meg aki „nem örül” a személyemnek, annak nem kötelező ott lenni a felszólalásom alatt (tovább bizonyítva ezzel a bunkóságát).

2012. február 3.
(És megjön a meghívást lemondó sajnálkozó e-mail.)
Az imént megkaptam a LIBE bizottság február 9-i előzetes programját. Az én vagy Morvai asszony beleegyezése nélkül Budaházy úr nevét törölték a vendégek listájáról.
Noha ez teljesen ellentétes az elképzeléseinkkel, sajnálattal közölnünk kell, hogy e pillanatban nem áll módunkban Budaházy urat meghívni a meghallgatásra.
Habár ezzel teljességgel nem értünk egyet, kérem bocsássanak meg a fellépő kellemetlenségekért.

A legjobbakat:
Rob Verreycken
Ugyan ezen a napon a Fővárosi Törvényszék tanácsülésen elutasítja a házi őrizetből való ideiglenes elengedésem lényegében érdemi indoklás nélkül.

Az indoklás:
A bíróság meggyőződése szerint még az ártatlanság vélelmének az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdésében, illetve ezzel összhangban a Be. 7. §-ban írt alapvető rendelkezése szem előtt tartásával sem egyeztethető össze jelen büntetőeljárással, annak tárgyával, valamint az alkalmazott kényszerintézkedéssel az indítvány pozitív elbírálása.
(De hogy miért nem egyeztethető össze, az rejtély.)
Emellett a védő a bíróságot olyan döntéshozatalra készteti, amivel egyúttal a határozat elleni jogorvoslati lehetőséget is kiüresíti, aminek a bíróság továbbra sem kíván teret adni.
(Aki ez utóbbit érti, mondja el nekünk is.)

2012. február 6.
(A rendőrség kézbesíti az elutasító végzést.)
Hát így működik ez.
Budaházy György

(Kuruc.info)

 

xvideis.cc spankbang.cc xxnx

Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés


Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés