Címlap (Mező)gazdasági szabadságharc Az AGRI Bizottság munkájáról és a Közös Agrárpolitikáról február Az EU 2013 utáni többéves költségvetési forrásai: a véleménytervezet megvitatása


Az EU 2013 utáni többéves költségvetési forrásai: a véleménytervezet megvitatása

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark

La Via raportőr ismertette a véleménytervezetét.

A vélemény elkészítésekor egy olyan feljegyzésből indult ki, amit a Bizottság főigazgatója már előzetesen megküldött a SURE Bizottság részére. Ez számos többletelemmel rendelkezik a korábbi anyagokhoz képest annak érdekében, hogy az élelmiszerellátás mennyisége és minősége biztosított legyen. Napjainkban egy új aspektusa is felmerül azon piac nélküli közjavaknak, amelyeket a termelők előállítanak, de amiért semmiféle kompenzációban nem részesülnek. A KAP számára olyan költségvetésre van szükség, ami legalább megegyezik a mostani szinttel, mert kevesebb forrásból nem tudjuk megvalósítani a célokat. A vélemény felvetette továbbá a tervezési időszak szükséges időtartamát. Minél rövidebb egy ilyen tervezési időszak, annál nagyobb a kockázata annak, hogy kevésbé hatékonyan használjuk fel a területfejlesztésre szánt forrásokat. A harmadik aspektus a költségvetés struktúráját illeti. Ez a téma természetesen a SURE Bizottságának is témája volt. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági rovat költségei az egyes és kettes pillér tekintetében csökkenjenek, célszerű lenne a jelenleginek megfelelő költségvetési struktúra fenntartása, ahol szerepel egy rovat kimondottan a KAP támogatására.

Vita

García Pérez szerint a véleménytervezet főbb pontjai támogatandók. Az AGRI Bizottság képviselői is osztják az aggodalmakat, hiszen nagyon fontos, hogy a KAP fenntartható legyen és megfeleljen a kihívásoknak. Aggasztó annak a lehetősége, hogy a tagállamok csökkentsék hozzájárulásukat a költségvetéshez.  Közös erőfeszítésre van szükség, és a Szakbizottságnak világosan el kell mondania a véleményét a következő költségvetési időszakra. A KAP költségvetése az előző időszakhoz viszonyítva csökkent, és a jelenlegi szintet mindenképpen fenn kell tartani.

Lyon úgy véli, hogy a véleménytervezet célratörő és tartalmas, kimondja, hogy meg kell tartani a 2013-as költségvetési szintet, illetve foglalkozik azokkal a további szolgáltatásokkal, amik a mezőgazdaság számára nélkülözhetetlenek.  Az első jelentésben megemlített projekteket is igyekszünk megvalósítani. A további szükséglet a rugalmasság irányában nyilvánul meg, ha tartható a költségvetés szintje, akkor komoly eredményt lehetne elkönyvelni. Kérdése, hogy a jelenlegi gazdasági válság miatt váratlan intervenciókra is szükség lehet, erre fel vagyunk készülve, vannak- e specifikus eszközök a kezünkben, ha fel kell lépnünk?

Reimers is üdvözölte a jelentést jelenlegi formájában és elmondta, hogy valóban hosszú távú eszközöket kell biztosítani. A közjavakkal való ellátást kiemelt területként kell kezelni, ami összefügg a politikai stabilitással is. A mezőgazdaság fő szerepe az élelmiszertermelés, amit nem szabad szem elől tévesztenünk. Szükség van a kutatás-fejlesztésre és ezek transzferjére a mezőgazdaság területén.

McGuinness rámutatott, hogy az élelmiszertermelésnek politikai jelentősége van és létfontosságú terület, ezért megfelelő költségvetést kell biztosítani. Támogatta a kutatás-fejlesztést és az eredmények transzferjét a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben. Véleménye szerint, ha a Szakbizottság erős és egységes lesz, és kiharcol egy erős költségvetést, akkor a célkitűzések eredményesen valósíthatók meg.

Dorfmann egyetértett La Via véleményével. Talán a költségvetés jelenlegi struktúrája megmenti a mezőgazdasági alapokat. További rugalmasságra van szükség, de fontos, hogy ez ne szívjon el forrásokat egyéb területekről. Figyelembe véve, hogy a közjavak biztosításához is kiadások kötődnek, meg kell értetni a polgárokkal, hogy kiemelkedő fontosságú ágazatról van szó. A gazdák jövedelme a lakosság átlagjövedelmének általában a fele, így a méltányos jövedelem biztosítása elsődleges.

Glattfelder elmondta, hogy számos tanulmány szólt arról, hogy a következő évtizedek legnagyobb kihívása az energia, a víz és az élelmiszerhiány lesz. Ezeknek a problémáknak a súlya jelentős részben már ma is érezhető, hiszen napjainkban az energia és az élelmiszer ára ugrásszerűen növekszik.  Az élelmiszerbiztonság növekvő jelentőségű kérdés. Ezen belül különösen fontos lenne, hogy az EU hatékonyan fellépjen az áringadozásokkal szemben. Ehhez viszont szükség lenne arra, hogy az intervenciós intézkedések, vagy valamilyen készletek létrehozása megtörténjen, folytatódjon. Az elmúlt években az EU intervenciót alkalmazott volna a gabonapiacon, akkor nyilvánvaló, hogy a mostani magas árak mellett az intervenciós készleteket jelentős profittal értékesíthette volna, ezzel is bővítve a KAP forrásait. Az intervenciós intézkedések elmaradása azonban jelentős veszteséget okozott a gazdáknak, az európai fogyasztóknak és csupán az egyre koncentrálódó élelmiszer- gabonakereskedő nemzetközi vállalatok profitját növeli. A vízgazdálkodásra jelentősen többet kellene fordítani a vidékfejlesztési forrásokból, az öntözés fejlesztése érdekében és az árvízvédelem érdekében. Ami az energiahiányt illeti: bár a mezőgazdaság az egyik legjelentősebb energia felhasználó ágazat, mégis, nem a probléma, hanem a megoldás része. Hiszen a mezőgazdaság jelentős mértékben hozzájárulhat az energiatakarékossági erőfeszítésekhez, és az általa termelt biomasszán keresztül megújuló energiaforrások egyik termelője lehet. Annak érdekében viszont, hogy a mezőgazdaság ezt a szerepét hatékonyan betölthesse, a vidékfejlesztési forrásoknak előre meghatározott, rögzített részét kötelezően a tagállamoknak erre a célra kellene fordítania és ilyen irányú szabályozásra lesz szükség 2013 után.

Agnew rámutatott, hogy La Via véleményében nem szólt a globális felmelegedéssel és a klímaváltozással kapcsolatos problémákról. Az egységes kifizetések rendszere jelenleg az egyik legnagyobb probléma a gazdálkodók számára. Sokan részesülnek a támogatásokban annak ellenére, hogy nem aktív gazdálkodók, csak tulajdonosai a földterületnek. Ezeket az igazságtalanságokat a jövőben meg kell szüntetni.

Bové szerint nagyon fontos, hogy egy kielégítő szintű költségvetés eléréséhez hiteles mezőgazdasági politikát kell kidolgozni és világos célkitűzésekre van szükség. Egyrészt nagyon fontos lenne kiegyensúlyozni a gabonatermesztést és a hústermelést is. Ezekben az ágazatokban új mechanizmusokra van szükség. A jelenlegi válságban, bizonyos országokban a gabonatárolás is problematikus. Másrészt egyre inkább fontossá válik az állategészségügy kérdése is, és ezt a területet nem megfelelően finanszírozzuk. Véleményem szerint arra lenne szükség, hogy megerősítsük az EFSA költségvetését.

Silvestris elmondta, hogy mivel a KAP költségvetése az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökkent, erőteljesebb fellépésre van szükség ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy a mezőgazdasági politika nemcsak a termelők érdekét szolgálja, hanem az élelmiszerbiztonságot, a táj megóvását és a közjavak előállítását is.

A Bizottság képviselője szintén üdvözölte La Via véleményét és egyetértett abban, hogy a megfelelő forrásokat biztosítani kell. A rugalmasság kérdése 2013 után talán még fontosabb lesz, de nem jó irány, hogy a túlzott rugalmasság negatív következményekkel járjon. La Via véleményében szerepel, hogy a KAP-ot a jövőben egy költségvetési sor alatt szeretné tartani, ami egy nagyon fontos kérdés. A kétpilléres struktúrát meg kell tartani és lehetőleg egy költségvetési sor alatt szerepeltetni. La Via véleménytervezete jó alap a költségvetésről szóló vita gyümölcsöző folytatásához.

Kapcsolódó anyag:kép: europarl.europa.eu
 

xvideis.cc spankbang.cc xxnx

Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés


Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés