Címlap


MA BUDAHÁZY-HOLNAP AZ EGÉSZ ORSZÁG! (VIDEÓVAL)

E-mail Nyomtatás PDF

A számos koncepciós elemet tartalmazó Budaházy György és társai ügyben összesen 125 év fegyházat osztott ki ma a bíróság, amely maga is hosszasan sorolta ítéletében az eljárás során elkövetett durva törvénysértéseket - csupán a következtetést nem vonta le, nem rekesztette ki a törvénysértően beszerzett bizonyítékokat, s nem mentette fel bizonyítottság hiányában a vádlottakat. Véleményemet (részben) elmondtam a Hír tv Magyarország élőben című műsorában, a felvétel itt tekinthető meg.

 

Újra és újra kérdezem: ki pénzeli az „Iszlám Államot”? - Morvai kérdése Mogherini asszonyhoz (VIDEÓVAL)

E-mail Nyomtatás PDF


Immár visszatérő rituálészerűen teszi fel a kérdést, a véget nem érő, üres szövegekből álló európai uniós „Külügyek és Biztonságpolitika” vitákon Morvai Krisztina: ki hozta létre, ki Mindenki számára nyilvánvalónak kell lennie: nem beszélhetünk igazi EU-s biztonságpolitikáról addig, amíg állítólagosan az Európai Unió és legfőbb szövetségese, az Egyesült Államok - minden titkosszolgálati eszköze és ereje ellenére - nem tudja felfedni azt, hogy kik kereskednek az „Iszlám Állammal”, kik tartják fent ezt a terrorista gépezetet. A Morvai és Mogherini közötti „rituálé” egyik előző levélváltása itt olvasható:

Morvai Krisztina írásos kérdései Mogherininek a következők voltak:

1. Az Ön tudása szerint, illetőleg az Európai Unió, mint intézmény tudása szerint ki támogatja anyagilag az ISIS-t ("Iszlám Államot"), és különösen kik azok, akik olajat vásárolnak e szervezet(ek)től?

2. Mit tett eddig és mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy ezeket a vállalatokat illetőleg államokat beazonosítsa, és igazságszolgáltatás elé állítsa, különös tekintettel arra, hogy magatartásuk és tevékenységük nyilvánvalóan a nemzetközi jogba ütközik?

Bővebben...
 

Az EU fősodratával és a migrációval egyet nem értők rasszisták, szélsőségesek? - kérdezte Morvai az EP-ben (VIDEÓVAL)

E-mail Nyomtatás PDF


Gyalázkodó kifejezésekkel illetik az Európai Parlamentben azokat a polgárokat és azokat a képviselőket, akik nem értenek egyet a tömeges migrációval, illetőleg nem támogatják feltétel nélkül az Európai Egyesült Államok felé haladó Uniót. Timmermans biztos az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramjának bemutatásakor azzal a szöveggel édesgette magához a hallgatóságot, hogy mostantól az európai polgárok formálói lehetnek a saját életüknek. De hogyan is lehetséges ez, amikor a tagállamokban a migrációról már csak családi körben, a konyhában mernek őszintén beszélni az emberek, s az európai uniós körökben pedig az előbb említett gyalázkodó kifejezésekkel illetik azokat, akik nem értenek egyet a népvándorlással, illetőleg az Európai Unió központosító, birodalmi törekvéseivel. Az ellentmondást Morvai Krisztina tárta fel felszólalásában.

 

Szlovák EU elnökség - felvidéki követelések (VIDEÓVAL)

E-mail Nyomtatás PDF

Az Európai Unió jelenlegi soros elnöke Szlovákia. Morvai Krisztina EP képviselő felhívására több felvidéki magyar írt levelet Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság alelnökének, aki egészen téves képpel rendelkezik a magyarság helyzetéről. A beérkezett – és Timmermansnak elküldött – levelekből többet is bemutatunk, ezúttal Fehér István felvidéki tanár sorait ismertetjük. Változatlanul biztatjuk a felvidéki magyarokat, hogy írják meg mindazokat az emberi jogi jogsértéseket, amelyek az európai normákkal összeegyeztethetetlenek, s amelyeket megtapasztalnak. A szlovák EU elnökség jó alkalom arra, hogy ezeket „felhangosítsuk” és megpróbáljunk tenni valamit a jogtiprások megszüntetése érdekében.

Fehér István levele Frans Timmermansnak.

Emlékeztetőül Timmermans beszédének részlete a szlovák soros elnökség kezdetekor.

Morvai Krisztina felszólalása az Európai Unióban és felhívása a felvidéki magyarokhoz:


Mint azt már szintén jeleztük, Morvai Krisztina EP képviselő és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat a szlovák elnökség ideje alatt jogvédő, monitorozó utat szervez Felvidékre. Hasonlóan a sikeres erdélyi-partiumi jogvédő, monitorozó úthoz, itt is szeretnénk dokumentálni és bemutatni az egyéni és kollektív emberi jogok megsértését a magyarság vonatkozásában. Várjuk azok jelentkezését is, akik akár névvel, akár név nélkül megosztanák azon tapasztalataikat, amelyeket fel tudnánk használni, akár a monitorozó út, akár a készülő dokumentumfilm és jelentés keretei között.

Szeretettel:
Krisztina

 

Idén másként gondolok Szent Istvánra...

E-mail Nyomtatás PDF

Az idei augusztus 20-án egészen más érzésekkel gondolok Szent István királyunkra és vele együtt Gizella királynéra, mint ezt megelőzően. Szent Istvánról, a magyar államalapításról, és mindarról, ami ezzel járt, sokan sokfélét gondolnak a „nemzeti oldalon”. Van azonban olyan tény, ami - úgy érzem - mindenki számára elfogadható és példaadó: Szent István és Gizella Istenhite megrendíthetetlen volt. Több gyermeküket is elvesztették, eltemették, és – noha szívük nyilván éppúgy megszakadt, mint a hasonló fájdalmakat átélt szülőké – nem azt mondták, hogy „nincs Isten” vagy „rossz az Isten”, hanem rendíthetetlenül hittek tovább. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a hitünk és tudásunk, hogy Szent István a Magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának ajánlotta föl Magyarországot és a Koronát. Ezek a gondolatok azért jelentek meg fejemben és szívemben, mert a legutóbbi katolikus ünnepünkön, e hónap 15-én, Mária Mennybevételének napján elvesztettem negyvenéves, csodálatos unokahúgomat, Editkét, aki a leukémiával való kétéves küzdelem végén halt meg. Mellette voltam az utolsó órákban, szeretteivel együtt. Megrázó volt látni és átérezni Édesanyjának a fájdalmát. Lehet-e nagyobb vesztesége valakinek, mint a gyermekének elvesztése? De ahogy Editke is hitben halt meg, az Édesanya hite is megmaradt, rendíthetetlenül. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy miért történnek „rossz dolgok” itt a Földön. Egyszer majd megtudjuk. Ezen az idei augusztus 20-án abban (is) bízom, hogy Szent István és Gizella példája erőt ad azoknak a szülőknek, akik elvesztették legnagyobb kincsüket, gyermeküket. Szívből kívánom, hogy az Ő hitük is legyen rendíthetetlen – és ez a hit gyógyítsa sebeiket és fájdalmukat. 2016. augusztus 20-án szeretettel gondolok a Hazámra, Editkénkre, és a rendíthetetlen hitű magyar Édesanyákra és Édesapákra.

Krisztina

 

Morvai Krisztina levélváltása a migráció és a nők elleni erőszak összefüggéseiről az Európai Bizottság illetékesével.

E-mail Nyomtatás PDF

Az EP képviselő, az Európai Parlament Női Jogi (FEMM) szakbizottságának tagjaként írásbeli kérdéseket tett fel az Európai Bizottságnak a migráció és az európai nők elleni erőszak közötti összefüggésekről. A levélváltást kommentár nélkül közöljük.


Bővebben...
 

Az európai tudományos kutatások nagyon fontosak - de miért kell ehhez EU? - kérdezte Morvai az EP-ben (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Szívet melengető érzés belegondolni, hány ember életét menthetik meg azok a színvonalas tudományos kutatások, amelyek az Európai Unió Horizont programja keretében zajlanak, s amelynek résztvevői kiemelkedő európai tudósok különböző tagállamokból, a támogatója pedig ez a program - mutatott rá Morvai Krisztina az EP-ben. Miért is vagyok én EU-szkeptikus? - tette föl a kérdést Morvai felszólalásában, hiszen csodálatos dolgok ezek, amikor az európai uniós tagállamok összefognak, és közösen végeznek olyan fontos tudományos kutatásokat, mint a rák gyógymódjainak felfedezése, illetőleg más fontos, akár életmentő tudományos eredmények elérése. Nos azért, mert egy ilyen fajta együttműködéshez nem szükséges az egyéb tekintetben viszont gyakran embertelen, kegyetlen döntéseket hozó hatalmas bürokrácia, a nemzetállamokat és az európai polgárokat egyre inkább elnyomó Európai Unió.

 

Növelni kell a migránsokra költött EU pénzeket? Határ a csillagos ég? - Morvai az EP-ben (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Krízishelyzet jött létre az EU költségvetésében - nem elegendő a migránsok kezelésére előirányzott költségvetés. Morvai Krisztina rámutatott felszólalásában: itt nem csak pénzügyi és gazdasági krízisről van szó, hanem legitimációs krízisről is. Ki hatalmazta fel az Európai Unió szerveit arra, hogy csillagászati összegeket költsenek el a migránsok „integrációjára”, miközben Európa tele van szegénységben élő, nyomorúságos helyzetben lévő európai polgárokkal.

 

Mindenki tudja: az EU pénzek a csalások, umbuldák melegágyát jelentik - Morvai az OLAF-ról Strasbourgban (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Morvai Krisztina rámutatott: támogatja az OLAF Csalás Elleni Hivatal titkárságának függetlenné válását, mint ahogy minden olyan kezdeményezést, amely a csalás elleni fellépés intézményeinek függetlenségét szolgálja. Mindenki, aki elég felnőtt ahhoz, hogy a cipőfűzőjét képes legyen bekötni, tudja: az európai uniós pénzek az egymással összeépült gazdasági elit és politikai elit jogellenes és erkölcstelen döntései, az átláthatatlan pályázatok eredményeként haverok, baráti körök kezére kerülnek. Az ilyen csalásokkal szemben határozottan kell fellépni, ennek intézménye lenne az OLAF, amely ezidáig nem volt képes minőségi változást elérni az EU pénzek erkölcsös és jogszerű felhasználásának ellenőrzése terén.

 

Vegyük vissza a Hazánkat! - avagy: Merre tovább Magyarország? (Morvai Krisztina martonfai beszéde)-Videóval

E-mail Nyomtatás PDF


A migráns-tábor építése ellen ötven napon át bátran, kitartóan tiltakozó baranyai Martonfa nem tűrte, azt, ami a magyar emberek többségének napi tapasztalata: nem alakítói, formálói vagyunk a rólunk szóló döntéseknek, hanem elszenvedői. Ők kezükbe vették a sorsukat és győztek. Lehetnénk-e más területeken is kezdeményezői és megvalósítói az életünket érintő alapvető változásoknak? Felszámolhatnánk-e a csókosok uralmát, a korrupciót, a nemzeti vagyon folyamatos ellopását, az EU támogatások elsikkasztását? Hogyan élnek egy osztrák, német vagy francia falu lakói és hogyan egy magyar falué? Mit lehetne tenni, hogy csökkenjen a különbség?- ezekről a kérdésekről beszélt Morvai Krisztina EP képviselő Martonfán, a győzelem első évfordulóján. "Emeljük fel a fejünket és vegyük vissza a Hazánkat!"- ezzel a mottóval és tanáccsal zárta gondolatait.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
10. oldal / 81

Köszöntöm megújult honlapomon!


Megtekintés LightBoxban 


Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés LightBoxban

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés LightBoxban

Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés LightBoxban