Címlap


Önkényes és elfogadhatatlan büntetőeljárás! Morvai a székely Beke-ügyről

E-mail Nyomtatás PDF

Az Európai Parlament januári plenáris ülésén dr. Morvai Krisztina EP képviselő (büntetőjogász "minőségében " is) többször felszólalt a bebörtönzött és önkényesen, bizonyítékok nélkül fogvatartott Beke István és Szőcs Zoltán - a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi illetve erdélyi elnöke - ügyében. A képviselő egyebek mellett rámutatott - az ártatlanság vélelmének büntetőeljárási alapelvéről szóló vitában -, hogy a büntetőeljárás alá vont személy bűnösségét mindig a hatóságoknak kell bizonyítania, más megfogalmazásban, hogy a büntetőeljárás indítását, s különösen az őrizetbevételt és az előzetes letartóztatást bizonyítékokkal kell alátámasztani. (Mint ismeretes, a román hatóságok mindezidáig nem prezentáltak bizonyítékot arra, hogy a bebörtönzött aktivisták olyan előkészületi cselekményeket hajtottak volna végre, amelyek büntetőjogi értelemben vett terrorcselekmény végrehajtására irányultak volna, s az utóbbira alkalmasak is lettek volna.) Amikor pedig egy Indiában fogvatartott európai személy ügyéről tárgyaltak a képviselők, Morvai arra hívta fel a figyelmet, utalva a Beke-ügyre, hogy sajnálatos módon az Unió tagállamában is előfordul, hogy büntetőeljárás és előzetes letartóztatás során a hatóságok nem tartják szem előtt az irányadó nemzetközi normákat, ún. garanciális szabályokat. A Beke-ügy megítéléséről vita alakult ki Morvai és egy román képviselő, Frunzulica között.

 

Kedves Honlap Látogatóim!

E-mail Nyomtatás PDF

Az egész országot megrázta és felháborította a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos büntetőügyben történt felmentő ítélet. Néhány hónappal ezelőtt mind Balczó Zoltán, mind jómagam felszólaltunk az Európai Parlamentben az üggyel kapcsolatban. Most, hogy véget ért az elsőfokú büntetőeljárás, alighanem többen kíváncsiak rá: milyen ténykérdésekre és jogkérdésekre kellett válaszolnia a bíróságnak. Az én felszólalásomban - büntetőjogászként - ezeket veszem röviden sorra, Balczó Zoltán képviselőtársam pedig a "vadprivatizáció" és a vörösiszap-katasztrófa összefüggéseire mutat rá. Tekintettel arra, hogy a büntetőítélet az egész országot foglalkoztatja, kivételesen újra közzétesszük e két felszólalást.

 

Európa fekete éjszakájáról kérdezte Navracsicsot Morvai az EP-ben

E-mail Nyomtatás PDF

A kultúrák közötti európai párbeszédről szóló plenáris vitán Morvai Krisztina azt "feszegette", vajon a nők elleni erőszak tilalma kulturálisan relatív kérdés vagy alkudozást nem tűrő emberi jogi kérdés Európában. Felszólalásában "Európa fekete éjszakájának" nevezte a Kölnben, szilveszter éjjelén történteket.

 

Morvai az EP-től, a német és a svéd hatóságoktól követeli a tömeges, nők elleni erőszak, a szilveszteri "fekete éjszaka” kivizsgálását (nyílt levelekkel és videóval)

E-mail Nyomtatás PDF

Morvai Krisztina sajtóközleménye az egyre aggasztóbb mértékű, nők elleni erőszakról Európában.

Európai parlamenti képviselőként és az EP Nőjogi és Nemek közötti Egyenlőségi (FEMM) szakbizottsága tagjaként levelet írtam Martin Schulznak, az Európai Parlament elnökének, Iratxe García Péreznek, az Európai Parlament Nőjogi Bizottsága elnökének, továbbá Németország és Svédország Állandó Képviselet -vezetőjének a 2015. december 31-i tömeges, nők elleni erőszakos bűncselekmény-sorozattal összefüggésben, amely Európa számos nagyvárosában több ezer női sértettet (áldozatot) érintett. A levélben egyebek mellett felhívtam a címzettek figyelmét az Európai Unió, az Európa Tanács és az ENSZ azon egyezményeire, határozataira és egyéb dokumentumaira, amelyek az államok számára kötelezővé teszik a nők elleni erőszak jelenségének "komolyan vételét", különösen az ilyen cselekmények elkövetőinek felderítését, velük szemben büntetőeljárás indítását és büntetés kiszabását, továbbá a sértettek (áldozatok) számára megfelelő jogi, orvosi és pszichológiai segítségadását. Az Európai Parlament elnökét és a Nőjogi Bizottság elnökét arra kértem, hogy minél előbb kerítsenek sort a "fekete éjszaka" eseményeivel összefüggésben a történtek kivizsgálására. Németország és Svédország európai uniós nagyköveteitől pedig azt kértem, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy a levelemhez csatolt nemzetközi dokumentumokban (így egyebek mellett az Európa Tanács „A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményében”, az ún. "Isztambuli Egyezményében", az ENSZ CEDAW Egyezményében és nem utolsósorban az Európai Unió áldozatvédelmi irányelvében és más dokumentumaiban) foglalt kötelezettségeinek mennyire tettek eleget hatóságaik a súlyos nemi erőszakos bűncselekmények elkövetőinek felderítése, büntetőeljárások indítása, és a sértettek támogatása terén. A nagyköveteknek, valamint az európai parlamenti vezetőinek írt levelek itt találhatóak:

Német nagykövetnek írt levél

Svéd nagykövetnek írt levél

Európai parlamenti vezetőknek írt levél


A felhívott nemzetközi dokumentumok pedig itt tanulmányozhatóak:

Isztambuli Egyezmény

ENSZ CEDAW egyezmény:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

http://www.refworld.org/docid/52d920c54.html


Áldozatvédelmi irányelv

Európai Parlament:

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról

Az Európai Parlament 2010. február 10-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban

Az Európai Parlament 2013. február 6-i állásfoglalása az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának 57. ülésszakáról, amelynek témája a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak minden formájának kiküszöbölése és megelőzése

Az Európai Parlament 2014. február 25-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nők elleni erőszakról 

Az ügyben történő további fejleményekről is tájékoztatni fogom a magyar nyilvánosságot.

 

Juncker: "TOTÁLIS VÁLSÁG VAN!" - Morvai és Gaudi a migránsok kontinensfoglalásáról és sok másról az EP-ben

E-mail Nyomtatás PDF

Ismét Strassburgból, az Európai Parlament színfalai mögül jelentkezik Morvai Krisztina EP képviselő és Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, az EP 2016. január 18-tól 21-ig tartó ülése után.

A témák egyebek mellett: Európa "fekete éjszakája", a kölni, nők elleni migráns terror; hogyan befolyásolja az európai nők mindennapjait a migráns férfiaktól vonatokon, uszodában, közterületeken elszenvedett szexuális zaklatás; Krisztina "lerasszistázása" az EP Női jogi bizottságában - a botrányos ülés részletei; az EU totális tehetetlensége, és a migráns helyzet kezelésére vonatkozó stratégia hiánya; a lezárt luxemburgi soros elnökségről és a kezdődő holland soros elnökségről szóló vita értékelése; Lengyelország - sikertelen - pellengérre állítása az Európai Parlamentben, az EU-Ukrajna társulási szerződés és a kárpátaljai magyarok nemzeti önrendelkezése, a székely önrendelkezési mozgalom vezető személyiségei, Beke István és Szőcs Zoltán elleni "terrorizmus miatti" büntetőeljárás ; csak a koszovói szerbeknek vagy a délvidéki magyaroknak is jár-e a nemzeti önrendelkezés?; felhívás az elszakított területeken élő magyarokhoz, nemzeti jogvédő dokumentumfilm készítése kapcsán; az EP érdemi vita és vizsgálat nélkül, botrányosan primitív féloldalas "indokolással" zárta le a magyar devizahitelesek petíciójának ügyét.

 

Mit óhajtanak tenni a tömeges bevándorlással...?- kérdezte Morvai

E-mail Nyomtatás PDF

Mit óhajtanak tenni a tömeges bevándorlással, a nők elleni növekvő erőszakkal és a Calais határállomásnál tapasztalható rendszeres, kamionosok elleni támadásokkal? - kérdezte Morvai Krisztina a soros elnökséget adó Hollandia miniszterelnökétől, Mark Ruttétől az Európai Parlament plenáris ülésén

 

Rasszista! - mondták Morvaira, mert felvetette a tömeges, nők elleni erőszakot az EP nőjogi bizottságában

E-mail Nyomtatás PDF

Az Európai Parlament női jogi bizottsága szerint kizárólag a rasszizmus vezérelheti azt, aki problémát lát a migráns férfiak által elkövetett tömeges, nők elleni erőszakos cselekményekben. Az európai nőket szinte nap mint nap érő szexuális abúzusok, inzultusok és erőszakos cselekmények - amelyek az európai nőket mindennapos tevékenységeik átgondolására és átalakítására kényszerítenek - "természetesen" nem képezik az Európai Parlament, sem pedig annak női jogi szakbizottságának napirendi pontját. Más megfogalmazásban: az Európai Parlament abszolút nem óhajt foglalkozni azzal, hogy ezernél is több bűncselekmény történt, többek között Kölnben, szilveszter éjszakán, de azóta is migráns férfiak által európai nők sérelmére.

Morvai Krisztina megtörte a jeget és felvetette, hogy a problémával igenis foglalkozni kell, és az európai nők elárulásának nevezte, hogy erre, úgy tűnik, nem kívánnak sort keríteni. A választ a migráns nők helyzetéről szóló jelentés jelentéstevője, Honeyball asszony adta meg: Morvai rasszista és ez motiválja őt a téma felvetésében.

 

A "szabadság" jelentése az EU-ban Magyarországnak (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF

Honnan hova áramlanak szabadon a tőke, az áru és a szolgáltatások az EU-ban? S a munkaerő? Változik-e a "perifériaországok" helyzete az euróövezetbe lépésükkel? (Erre a kérdésre s más képviselők hasonló tartalmú kérdéseire Jeroen Dijsselbloem, az Eurocsoport vezetője megtagadta a válaszadást). Morvai gyorselemzése.

 

Önök meghívták, mi elszállásoljuk, etetjük...? Nem! - Morvai a migrációról az EP-ben

E-mail Nyomtatás PDF

Milyen alapon kényszeríti Nyugat-Európa az általa meginvitált migránstömegeket olyan országokba, ahol sokan havi 200-300 euróból élnek? Kérdezte Morvai az EP plenáris ülésén, bemutatva Dr. Zétényi Zsolt szenzációs párhuzam-példáját, amely a Nemzeti Jogvédő Szolgálat sikeres migráció konferenciáján hangzott el.

 

Az Európai Parlament mélyen megalázza a magyar devizahiteleseket - miközben közvetlen demokráciáról hazudozik

E-mail Nyomtatás PDF

"Az Európai Unió elő kívánja mozdítani a közvetlen demokráciát s komolyan veszi az európai polgárok akaratát" - így hangzik a megvezetés,a hazugság. A valóságot pedig jól tükrözi a magyar devizahitelesek esete, akik Morvai Krisztina EP képviselő tanácsára az Európai Parlament Petíciós Bizottságához fordultak az Unió fogyasztóvédelmi normáinak durva és tömeges megsértését panaszolva. A Bizottság, a panaszosokat semmibe véve és őket mélyen megalázva több, mint hét hónapja a füle botját sem mozdítja, a petícióra nem reagál. Ennyit az európai polgárok komolyan vételéről! - mondta felszólalásában Morvai, aki most már szinte szégyelli, hogy valamennyire is hitt az EU intézményeinek komolyan vehetőségében, s másokat is erre biztatott.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
1. oldal / 65

Köszöntöm megújult honlapomon!


Megtekintés LightBoxban 


Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés LightBoxban

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés LightBoxban

Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés LightBoxban